Tarifeler
KARTALCELL Dörtte Dört Tarife

Hem konuşma hem mesajlaşma hem de internet ihtiyacı için KARTALCELL’den Dörtte Dört Tarife!
Ayda sadece 45 TL’ye Yurtiçi heryöne 1.000 dk ve 1.000 SMS, yanısıra 1 GB’lık internet!


Ücretlendirme:
 

KARTALCELL Dörtte Dört Tarife
Aylık ücret 45 TL*
Aylık Ücretsiz Her Yöne Görüşme Süresi 1.000 dk
Aylık Ücretsiz Her Yöne SMS Adedi 1.000 SMS
Aylık Ücretsiz Yurtiçi Cepten İnternet Kullanımı 1 GB
Ücretsiz Süreler Bittikten Sonra Yurtiçinde Her Yöne 46,25 Kr / dk
Ücretsiz SMS'ler Bittikten Sonra Yurtiçinde Her Yöne 33,25 Kr / SMS
Ücretsiz Cepten İnternet Kullanımı Bittikten Sonra Yurtiçinde 0.00492KR / KB
 

* 20.05.2011 tarihi sonrası numarasını diğer operatöre taşıyıp, sonrasında tekrar Avea'ya taşıma ve faturalı tarifelerden geçiş yoluyla yapılacak kayıtlar için aylık ücret vergiler dahil 60 TL'dir. Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir.
Her yöne aramalar yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve Avea ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeci yönlerini kapsar.

Tarife, paket ya da kampanya kapsamında hattınıza tanımlanan, ücretlendirilmeyen görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Avea Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını ve görüntülü aramaları kapsamamaktadır. Bilgi ve Danışma numaraları ve yukarıdaki aramalar için belirlenen ilgili ücretlere Servis Ücretleri ve TT Özel Servisler kısımlarından ulaşabilirsiniz.

01.04.2012 itibariyle yurt içinde 444 ile başlayan** aramalar (Avea Müşteri Hizmtleri dahil), tarife/paket/kampanya dahilinde tanımlanmış sabit hat yönüne kullanım hakkı varsa, öncelikle bu dakikalardan düşecek; tarife/paket/kampanya dahilinde tanımlanmış kullanım hakları bittikten sonra tarifenin sabit hat yönüne arama fiyatı ile ücretlendirilecektir. Sabit hat yönüne kullanım hakkı olmayan tarifeler için 444 ile başlayan** aramalar (Avea Müşteri Hizmtleri dahil), tarifenin sabit hat yönüne arama fiyatı ile ücretlendirilecektir.

1 Şubat 2013 itibariyle 1XY (örn: 126,179 vb.) yapısındaki ücretli aramaların yurt içi ücretlendirmesi, eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde KARTALCELL hatlarından yapılan 903 KARTALCELL Müşteri Hizmetleri aramaları, 1. dakikada sonlandırılması halinde 46,25 Kuruş, 1 dakikadan fazla sürmesi halinde görüşme başına faturalı müşteriler için 60 Kuruş’tur.

Detaylar:
• Tarife kapsamında 1.000 yurtiçi her yöne dakika, 1.000 yurtiçi her yöne SMS ve 1 GB cepten internet kullanımı sunulacaktır.
• Tarifenin aylık ücreti, numara taşıma yoluyla yapılan kayıtlarda, yeni hat tesisi ve mevcut faturasız tarifelerden geçiş yoluyla yapılan kayıtlar için 45 TL'dir.
• 30.06.2012 tarihi sonrası numarasını diğer operatöre taşıyıp, sonrasında tekrar Avea'ya taşıyarak tarifeye kaydolan müşteriler ve mevcut faturalı tarifelerden geçiş yoluyla yapılan kayıtlar için aylık ücret 60 TL'dir.
• Bir fatura dönemi içinde kullanılmayan yurt içi her yöne dakika ve SMS'ler ile cepten internet kullanım hakları fatura dönemi sonunda silinir, başka bir hatta transfer edilemez.
• Aylık yurt içi her yöne 1.000 dakikayı aşan yurtiçi aramalar 40 Kr/dk üzerinden ücretlendirilir.
• Aylık yurt içi her yöne 1.000 SMS'i aşan yurtiçi SMS gönderimleri 40 Kr/SMS üzerinden ücretlendirilir.
• Aylık yurt içi 1 GB cepten internet kullanımını aşan yurt içi cepten internet kullanımları 0.00492KR/KB üzerinden ücretlendirilir.
• Tarife kapsamında sunulan ücretsiz dakikalar, yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP aramalarını, görüntülü aramaları kapsamamaktadır.
• Tarife kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler, sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir. Yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderimlerinde ve web üzerinden SMS gönderimlerinde kullanılamaz.
• Tarife kapsamında sunulan ücretsiz yurt içi veri kullanımı Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.
• Tarifenin ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.

AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.